Disclaimer


Inenting tegen myxomatose en vhs

 

Het inenten van onze konijnen wordt steeds meer een begrip.
Ent jij je konijn(en) nog niet? Lees dan onderstaand artikel eens goed door en je zal al gauw merken dat je er verstandig aan doet om je konijn(en) wèl te enten!

Nieuw: Nobivac Myxo-Rhd Plus, lees hier meer.
Nieuw vaccin tegen zowel myxomatose en RHD1 als RHD2!

 

Myxomatose

Geschiedenis:
Sinds de jaren vijftig is Myxomatose een ziekte die zich in sterke mate verspreid heeft. Myxomatose leidt ieder jaar weer tot een aanzienlijke sterfte onder wilde en tamme konijnen. De ziekte wordt veroorzaakt door het myxomatosevirus. De verspreiding van deze ziekte kan op verschillende manieren verlopen.
In Frankrijk werd een ziekte vastgesteld die ook door een myxomavirus variant veroorzaakt werd maar die uitsluitend ademhalingsproblemen gaf (snot en pneumonie), die dan meestal gecompliceerd werden door Pasteurella's. Deze ziekte wordt niet overgedragen door vectoren (bv. stekende insecten) maar door direct contact. De laatste jaren komt deze vorm ook meer en meer bij ons voor.

Oorzaak traditionele Myxomatose
- verspreiding via stekende insecten zoals vlooien, muggen en vliegen.
- besmetting via direct contact met besmette dieren of materialen is ook mogelijk.

Symptomen
Jonge konijnen zijn gevoeliger dan volwassen dieren. De tijd tussen besmetting en het zien van de eerste symptomen bedraagt enkele dagen tot een week.
In de huid van aangetaste dieren ontwikkelen zich weke bobbels (myxomen).
Voorkeursplaatsen voor deze symptomen zijn:
- rond de ogen
- de snuit
- oren
- anaalstreek

Na verloop van tijd kleven de oogleden aan elkaar en ontstaat er een etterende oog- en neusvloeiing. Veel konijnen sterven ten gevolge van een Myxomatose infectie.

Bij verdenking van Myxomatose bij je konijn(en), zorg er dan voor dat je dierenarts absoluut niet alsnog ent! Dit zorgt er namelijk voor dat de ziekte alleen maar sterker wordt en het voor je konijn nog moeilijker wordt om er tegen te vechten! Alleen antibiotica kan mogelijk nog helpen.

Preventie:
Eerste optie:
Zorgen dat de konijnen niet in aanraking komen met het virus. Dit kan men onder andere bereiken door insecten te weren door middel van fijnmazig gaas, vlooienbestrijding enz. In de praktijk blijkt dat dit vaak een onmogelijke opdracht is.
Lees hier meer tips om muggen te weren.

Tweede optie:
Vaccinatie met Nobivac Myxo-RHD ®, Nobivac Myxo-RHD Plus (meer uitleg verder in het artikel).
De meest geschikte tijd om tegen myxomatose te enten is het voorjaar (maart-mei) aangezien het gevaar op besmetting via insecten in de zomer het hoogst is.

Opmerking: muggen reizen bijna nooit verder dan 100 m van hun geboorteplaats. (bron: Blizz)
Als je dus niet in een risicogebied woont, is de kans ietsje kleiner dat tamme konijnen besmet kunnen worden. Het is echter nooit helemaal uitgesloten!

 

VHS (Viraal Haemorragische Syndroom)

Geschiedenis:
VHS (ook wel VHD of RHD) is een zeer besmettelijke en vaak dodelijke konijnenziekte. VHS werd in 1984 voor het eerst in China waargenomen.

Oorzaak VHS
De ziekte kan zich snel via onder andere ontlasting, besmette dieren en materialen (kooien, drinkflesjes, schoenen) verspreiden. Als konijnen nog maar ruiken aan keutels van een besmet konijn, kan de ziekte al overslaan!
Ook muizen, ratten en insecten kunnen deze ziekte verspreiden!

Symptomen:
Voornamelijk konijnen ouder dan 8 weken worden door deze ziekte getroffen. Vooral jonge voedsters zijn erg gevoelig. De tijd tussen besmetting en het zien van de eerste verschijnselen bedraagt 1-3 dagen.

We kunnen 3 vormen onderscheiden:

1. Zeer snel
Gekarakteriseerd door plotselinge dood

2. Snelverlopende vorm
- Depressie
- Stoppen met eten
- Benauwdheid
- Koorts (40°C -41.5°C)
- Zenuwstoornissen (stuiptrekkingen)
- Soms schreeuwen en tandenknarsen
- Vaak ziet men in het laatste stadium een schuimige, bloederige neusuitvloeiing gevolg door de dood.

3. Milde vorm
Deze vorm is uiterst zeldzaam, herstel en levenslange immuniteit.
De sterfte na een VHS-besmetting kan oplopen van 75% tot 100%.

Preventie

- Management maatregelen:

 • Hygiëne
 • Quarantaine van nieuw aangekochte dieren
 • Geen gras plukken op plaatsen waar wilde konijnen kunnen wonen
 • Insecten weren door middel van fijnmazig gaas, vlooienbestrijding enz. In de praktijk blijkt dat dit vaak een onmogelijke opdracht is.
 • Muizen en ratten proberen te weren d.m.v. humane vallen of natuurlijk middeltjes zoals kamfer, oleander, kruizemunt, pepermunt, wilde kamille, eucalyptus, uien enz. (tegen muizen). Tegen ratten schijnt valeriaan en keizerskroon te helpen. (zie ook deze pagina).

- Vaccinatie met Nobivac Myxo-RHD ®, Nobivac Myxo Rhd plus (meer over entstoffen hieronder)

 

VHS 2 (Viraal Haemorragische Syndroom variant 2)

VHD is zeer besmettelijk en wordt veroorzaakt door een virus: het RHD-virus. Dat verspreidt zich door direct contact tussen konijnen en ook indirect via urine, uitwerpselen, water, voedsel, kleding, handen en hokken. Stekende insecten kunnen ook een rol spelen in de verspreiding. Het RHD-virus is niet gevaarlijk voor mensen of andere gezelschapsdieren zoals honden, katten, cavia’s en andere knaagdieren.

Van het RHD-virus zijn twee varianten bekend: het RHD1-en het RHD2-virus. Reden waarom het belangrijk is te weten welke virusvariant nu een rol speelt:

- De vaccins die op dit moment in Nederland en België geregistreerd zijn, bieden namelijk geen bescherming tegen RHD2 (wél tegen RHD1).
- De tijd die verstrijkt tussen het tijdstip van besmetting en het overlijden van het konijn is bij een RHD2-infectie langer (gemiddeld 3-5 dagen) dan bij RHD1 het geval is. Het virus krijgt daardoor meer tijd om zich te verspreiden.

UItgebreide info: klik hier.

Op deze pagina vind je telkens de nieuwste informatie over de Nederlandse situatie terug, inclusief hygiëne maatregelen..

 

Update april 2017:

Filavac KC + V is nu ook Europees geregistreerd en mag vanaf nu weer gebruikt worden. Lees de bijsluiter hier.
In principe hoeft dit vaccin ook maar 1x per jaar gegeven te worden. Dierenkliniek Wilhelminapark raadt aan om de 6 maanden als een konijn naar een pension / show gaat of in contact kan komen met konijnen die in het wild rondlopen.

Update januari 2017:

Eravac wordt het nieuwe vaccin tegen rhd 2 in Nederland en België en zal Cunipravac vervangen, lees hier meer.
De enting moet om de 6 maanden herhaald worden, maar heeft geen booster nodig (enkel bij konijntjes jonger dan 10 weken, zie link naar tabel hieronder bij de entstoffen).
Filavac kc+v of andere vaccins zijn vanaf nu niet meer leverbaar.


Ook als jouw konijnen gevaccineerd zijn, is het verstandig om nog steeds voorzichtig om te springen met hygiëne. Tips vind je in de link voor Nederland hierboven.
Zelf heb ik ervoor gekozen om mijn bezoek schoenovertrekken te laten dragen (besteld via mijn dierenarts). Met dank aan de uitstekende tip van een lezeres.


 

De entstoffen:

Tegen myxomatose én VHS:

Nobivac Myxo-RHD Plus (vanaf voorjaar 2020, in België en Nederland):

In het voorjaar van 2020 zal MSD Animal Health met het nieuwe vaccin Nobivac Myxo-RHD Plus op de markt komen.

Dit vaccin beschermt een konijn 1 jaar tegen zowel myxomatose en RHD1 als RHD2. Daarmee kan MSD wel eens de eerste zijn die met een drievoudig werkend vaccin komt. Hiermee is een konijn met 1 injectie dus beschermd tegen alle bekende en dodelijke konijnen-virussen.

Het vaccin bevat twee levende myxoma-virussen waar, d.m.v. aanpassing van het DNA het RHD virus is ‘ingelast’. De verwachting is dat het vaccin in het voorjaar van 2020 beschikbaar komt.

Het vaccin kan vanaf 5 weken gegeven worden. Het advies is echter vanaf 7 weken, vanwege de maternale bescherming. Hierdoor zou het vaccin minder tot niet goed kunnen werken. Het vaccin geeft 12 maanden bescherming en moet dus jaarlijks herhaald worden. Bescherming treedt op 3 weken na vaccinatie en de entstof moet binnen 4 uur verwerkt worden na aanprikken/oplossen.

Op dit moment is er nog niet bekend of een booster noodzakelijk is en of er een verpakking van 50 doses beschikbaar komt.

Bron: https://www.vpkv.net/nobivac-myxo-rhd-plus/

Let op: net als bij de vroegere Nobivac Myxo-RHD1 geldt er een regel bij de overgang naar Nobiva Myxo-RHD Plus wat betreft de opbouw van de bescherming tegen de RHD1 en RHD2

Lees meer hierover op deze pagina: https://www.dierenkliniekwilhelminapark.nl/nieuws/vaccinatie-konijn.html

 

Nobivac Myxo-RHD ® (vanaf januari 2012, in België en Nederland):

De voordelen van Nobivac (Bron: dierenkliniek Wilhelminapark):

 • Vaccinatie 1x per jaar
 • Combinatie vaccin tegen myxomatose en RHD
 • Mag vanaf 5 weken leeftijd!
 • Bescherming na 1 week die 1 jaar aanhoudt
 • Onderhuidse injectie met 1 ml
 • Per konijn 1 vaccin flesje
 • Geen entspreekuren meer nodig, elk konijn heeft eigen vaccin flesje
 • Vraag meer info aan jouw dierenarts over het vaccinatieschema indien jouw konijnen ooit al ziek geweest zijn!

  Tegen RHD 2:

  Volg deze link naar beschikbare vaccins.


   

  Dit zijn de oude entstoffen die vroeger gebruikt werden.
  Ik laat ze even staan ter informatie.

  Tegen myxomatose:

  Lyomyxovax®:
  Gebruiken: Bij gezonde konijnen vanaf de leeftijd van 4 weken
  NIET-gebruiken: Bij niet-gezonde konijnen, en bij drachtige en lacterende konijnen.
  Toediening: Subcutaan (onder de huid)
  Immuniteitsduur: 1-4 maand
  Bijwerkingen: Locale entreactie (zwelling) kan voorkomen. De zwelling verdwijnt meestal volledig. Dwergrassen schijnen heftiger te reageren dan andere rassen.
  Dervaximyxo®:
  Gebruiken: Bij vlees -en fokkonijnen vanaf de leeftijd van 4 weken, bij dwergkonijnen pas vanaf 3 maanden !
  NIET-gebruiken: geen
  Toediening: Subcutaan (onder de huid)
  Volledige immuniteit: na 1 week
  Immuniteitsduur: 6 weken
  Bijwerkingen: Een locale entreactie (zwelling) kan voorkomen.

  Tegen VHS (VHD RHD):

  Cunical®:
  Gebruiken: Bij gezonde konijnen vanaf de leeftijd van 8 weken.
  NIET-gebruiken: Bij niet-gezonde konijnen
  Toediening: Subcutaan (onder de huid)
  Immuniteitsduur: 1 jaar, daarna is er een herhaling gewenst
  Bijwerkingen: Een lichte en voorbijgaande lokale entreactie kan voorkomen.
  Dercunimix®:
  Algemene Informatie: Basis -en herhalingsvaccinatie ter vermindering van sterfte veroorzaakt door het VHS-virus. Tijdens het interval van 1 jaar tussen de twee Dercunimix vaccinaties is een boostervaccinatie met een Myxomatose (stam SG33) om de 4 maanden noodzakelijk.
  Gebruiken: In toekomstige moederdieren, vanaf de leeftijd van 10 weken en in moederdieren.
  NIET-gebruiken: Niet bekend
  Toediening: Intramedaal (in het oor)
  Immuniteitsduur: werking tegen VHS 7 dagen na enting en duurt 1 jaar. Immuniteit tegen myxomatose duurt 4 maand.
  Bijwerkingen: De intramedale vaccinatie wordt gevolgd door een lichte locale reactie (ter grootte van 3-4 mm) die binnen 3 weken weer verdwijnt.
  Hebovak® (uit de handel genomen):
  Algemene informatie: Hebovak 88 T is een vaccin ter preventie van het viraal hemorrhagisch syndroom (RHD) bij konijnen.
  Gebruiken: bij gezonde konijnen vanaf 8 weken
  NIET gebruiken: niet toedienen aan zieke dieren of aan dieren die direct contact hebben met zieke dieren.
  Toediening: kan zowel subcutaan (onder de huid), intramusculair (in de spier) als intraveneus (in de ader) worden toegediend.
  Volledige immuniteit: na 1 week
  Immuniteitsduur: minstens 6 maanden

  Prijzen Entingen:

  De producten die gebruikt worden zijn na opening slechts enkele uren houdbaar dus is het voordeliger om konijnen in groep te vaccineren. Anders moet je het volledige potje betalen terwijl er ongeveer 10 konijnen mee kunnen ingeënt worden. Als je een konijnkundige dierenarts hebt, is de kans groot dat hij/zij 1 of 2 keer per jaar speciale entingsdagen heeft. Dan kan je tegen gereduceerd tarief je konijn laten enten, of je konijn hierbij ook een check-up krijgt, is per dierenarts verschillend. Deze dagen zijn in het voorjaar en najaar. Het is dus aangeraden om even rond te bellen, dikwijls krijg je daarna ook een entingsoproep thuisgestuurd als het weer tijd is.
  Toch kunnen prijzen nog sterk variëren tussen verschillende dierenartsen.

  Opmerking: mijn dierenarts (Inge Boere) geeft de inenting tegen Myxomatose intramusculair (in de bilspier) en tegen VHS subcutaan (onder de huid in de nek).
  De reden daarvoor is dat konijnen dan op een verschillend tijdstip weerstand opbouwen. Ook wil ik er nog bij vermelden dat konijnen bij de allereerste inenting vaak wat ziekjes en suf zijn tot 24u na de inenting. Maar vanaf de 2de inenting merk je daar meestal niets meer van.

  Bron:
  Het infoboekje van de dierenarts "Myxomatose/Viraal Haemorragisch Syndroom (V.H.D.)
   
  Dierenarts Inge Boere (www.dapdemol.be)
    Boek Wilde Konijnen


  Naar boven